سال نو مبارک
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

 

ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی                
                            چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی
خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی      
                           همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی
ای فضل خوش چو جانی وز دیده​ها نهانی                     
                           اندر اثر پدیدی در ذات ناپدیدی
ای گل چرا نخندی کز هجر بازرستی                   
                           ای ابر چون نگریی کز یار خود بریدی
ای گل چمن بیارا می​خند آشکارا                
                           زیرا سه ماه پنهان در خار می​دویدی
ای باغ خوش بپرور این نورسیدگان را           
                           کاحوال آمدنشان از رعد می​شنیدی
ای باد شاخه​ها را در رقص اندرآور                                
                          بر یاد آن که روزی بر وصل می​وزیدی
بنگر بدین درختان چون جمع نیکبختان                        
                          شادند ای بنفشه از غم چرا خمیدی
سوسن به غنچه گوید هر چند بسته چشمی                   
                          چشمت گشاده گردد کز بخت در مزیدی

                                                        مولوی

                                                     

 

و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد
و نیلوفری را که در سبزه زار ها می رویند نوازش میدهد و آنگاه  چمن پربار را
به نظاره می نشیندو همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت می شتابد نالهء
نی را می شنود و وظیفه دار این پیام میگردد :

 

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال