شهردار شهر رانکوه
ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٦ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

پس از تجمیع سه روستای آسیابسران و اسماعیل گوابر سفلی به مرکزیت شبخوسلات و تبدیل به شهر رانکوه درسال 1382 ، آقایان مهندس نادر بذرافشان و مهندس محمدرضا مردانپور، متصدی پست شهردار شهر رانکوه بوده اند.

از سال 82 تا سال 89 آقای مهندس نادر بذر افشان به عنوان شهردار ،فعالیتهای زیادی انجام داده اند که مهمترین فعالیتهای خود را ازسال 82 تا سال 87  در کتابچه مصور تبلیغاتی به ثبت رسانده است.

عمده فعالیت ایشان در بخش عمرانی بوده و در بخش گردشگری و درآمدزایی برای شهروندان ، بسیار ضعیف عمل نموده اند. البته در بخش عمرانی نیز نقاط ضعفی داشته اند که نیاز به اصلاح دارد . نمونه ای از این ضعف را می توان در احداث بلوار غدیر مشاهده نمود به طوریکه ورودی خیابان 16 متری ،جنب بخشداری رانکوه ،که یکی از خیابانهای پرتردد می باشد فاقد میدان بوده آنچنانکه جهت ورود به این خیابان از مسیر شبخوسلات به آسیابسران می بایست مسافتی در حدود 500 متر راطی کرده و از طریق تقاطع تغییر مسیر داده و وارد این خیابان شد. 

شایان ذکر است که این مشکل پس از حضور آقای مهندس مردانپور به عنوان شهردار ، با احداث فلکه حل شد.

عکسهای ذیل قبل و بعد از اصلاح مورد فوق را نشان می دهند.

 قبل از اصلاح( مسیر شبخوسلات به آسیابسران)

 بعد از اصلاح( مسیر شبخوسلات به آسیابسران)

 قبل از اصلاح( مسیر آسیابسران به شبخوسلات)

 بعد از اصلاح (مسیر آسیابسران به شبخوسلات)

نمای نزدیکتر فلکه احداث شده

شنیده ها حاکی از آن است که در زمان تصدی آقای مهندس بذر افشان در مراجعات حضوری به شهرداری ، همکاری دوستانه ای با شهروندان رانکوه  انجام نمی پذیرفته که شاید بتوان دلیل اصلی آنرا بومی نبودن ایشان ذکر نمود.

با شروع سال 90 شهردار شهر رانکوه نیز تغییر یافته و جناب آقای مهندس مردانپور به عنوان شهردار منصوب شدند. 

حال با حضور مهندس مردانپور که خود از اهالی شهر رانکوه می باشند و از دغدغه های شهر و مردمش آگاهی کافی دارند (که این خود نقطه مثبتی برای این شهر می باشد) امید آن داریم که مشکلات شهر وشهروندان به کمک و همکاری یکدیگر حل گردد.