فلسفه پرچم سرخ گنبد حرم امام حسین (ع)
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

در قبایل عرب همواره جنگ بود.اما مکه، زمین حرام بود و چهار ماه رجب و ذی القعده وذی الحجه ومحرم.زمان حرام: یعنی که در آن جنگ حرام است.دو قبیله که با هم در جنگ بودند تا وارد ماه حرام می شدند.جنگ را موقتا تعطیل میکردند اما برای آنکه اعلام کنند که : در حال جنگند واین
آرامش از سازش نیست ماه حرام رسیده است و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت سنت بود که بر قبه خیمه فرمانده قبیله پرچم سرخی برمی افراشتند تا دوستان و دشمنان ومردم همه بدانند که جنگ پایان نیافته است آنها که به کربلا میروند ومی بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان یافته وبر صحنه جنگ آرامش مرگ سایه افکنده است اما می بینند که بر قبه آرامگاه حسین پرچم سرخی در اهتزاز است

بگذار این ” سالهای حرام “بگذرد

دکتر علی شریعتی                                                  


منبع: 

http://parvazz.wordpress.com/2010/02/02/1388-11-13/

 

در میان اعراب رسم بوده که وقتی کسی به نا حق کشته می شده بر روی مقبره ی وی پرچم قرمز رنگی قرار می دادند تا زمانی که از قاتلانش انتقام بگیرند. و در زمان شهادت امام حسین (ع) بر روی گنبد حرم این حضرت پرچم قرمز رنگی قرار دادند و هنوز آن پرچم وجود دارد.

منبع: http://www.askdin.com/showthread.php?t=7874 

 

گنبد حرم حضرت عباس 

 گنبد حرم حضرت عباس(ع)

منبع عکس :http://erfanix.files.wordpress.com

گنبد حرم امام حسین (ع)

منبع عکس: http://photoreza.blogsky.com