بازارهفتگی (شنبه بازار رانکوه)
ساعت ۸:۱۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: بازارهفتگی

بازارهای هفتگی گیلان،یکی از مهمترین مکانها برای خرید و فروش و معامله و تأمین نیازهای مردم می باشد.این بازارها در روزهای خاصی در شهرهای مختلف دایر می باشد به همین دلیل بازارها را به نام روزهای هفته می شناسند،مثل شنبه بازار،یکشنبه بازار و دوشنبه بازارو... . دراین راستا در شهر رانکوه در روز شنبه بازار برقرار می باشد( شنبه بازار).جادارد مختصری از تاریخچه احداث شنبه بازار در شهر رانکوه بیان کنم.

 

« بقیه در ادامه مطلب»


شبخوسلات از دیر باز بنا بر شواهد و گواهی افراد سالخورده و پیران محلی نسبت به روستاهای مجاور مرکزیت داشت به طوریکه،افراد از روستاهای دیگر جهت رفع نیازو تأمین مایحتاج زندگی خود، به شبخوسلات مراجعه می کردند به همین دلیل از دیرباز شبخوسلات پتانسیل ایجاد بازار هفتگی را در منطقه دارا بود.

تابستان سال1370،چند نفر با حضور در شبخوسلات جهت فروش اجناس خود که بیشتر لباس و پارچه بود، چادرهای خود را بر پا نمودند و به قول معروف بساط خود را گستراندند.

 

محل اولیه برپانمودن چادر

این ماجرا در روز چهارشنبه اتفاق افتاد ولی به دلیل بی خبری مردم ، استقبالی از طرف افراد جهت خریدن جنس نشد. این ماجرا هفته بعد هم اتفاق افتاد با این تفاوت که تعداد فروشنده نسبت به هفته قبل بیشتر شده بودند.با زیاد شدن فروشنده ها ( بازاریها) توجه مردم به بازارجلب شد ،با گذشت زمان  بر تعداد  بازاریها افزوده شد که نتیجه استقبال خوب مردم از چهارشنبه بازاربود.بازار از رونق خوبی برخوردار گردید، فقط تنها موردی که ذهن بازاریها را به خودش مشغول کرد این موضوع بود که،چهارشنبه بازار شبخوسلات بعد از سه شنبه بازاراملش برقرار می شدواین احتمال وجود داشت که مردم نیازهای خود را از سه شنبه بازار املش برطرف کنند به همین منظور بازاریها جهت رونق بیشتر بازار و داد و ستد خود، بازار را از چهارشنبه به روز شنبه جابجا کردندو همچنین جهت دسترسی راحتتر افراد روستاهای مجاور مکان بازار را نزدیک جاده ارتباط اصلی منتقل کردند با این کاربازار از رونق بیشتری برخورد دار گردید.

 

محل قبلی احداث بازار

 ولی از آنجاییکه اقتصاد منطقه به کشاورزی و به خصوص چایکاری وابستگی کامل دارد، به دلیل سیاستهای دولت و سازمان چای جهت اصلاح ساختار چای، صنعت چای ازحمایت سازمان چای خارج شد و چای مستقیما توسط کارخانه دارها و به صورت آزاد خریداری گردید.بنابراین قیمت چای دستخوش تغییرات زیادی گردید و سیر نزولی گرفت که به دنبال آن اقتصاد خانوارهای چایکار و منطقه به شدت وخیم شد به طوریکه در آمد سالانه از کشت چای ، جوابگوی رفع نیازهای مردم نمی شد و همه چیز از لحاظ خرید و فروش به حالت رکود در آمد که شنبه بازار هم مورد هجوم این رکود اقتصادی قرار گرفت و به مرور رونق خود را ازدست داد.به دلیل استقبال ضعیف مردم از بازار از تعداد بازاریها به مرور زمان کاسته شد به طوریکه هم اکنون تعداد کمی از افراد بومی منطقه در این بازار فعالیت می کند.

به امید روزی که اقتصاد منطقه دوباره رونق گرفته و مردم منطقه رانکوه  دوباره در خوشی و خرّمی زندگی کنند.

عکسهایی از وضعیت کنونی بازار: