تخریب منابع طبیعی رانکوه-منطقه چوره(CHOREH)
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تخریب منابع طبیعی یک مشکل ساده و تازه نیست که امروزه ،در زندگی بشرپدید آمده باشد.مدتهاست که انسان با این مشکل اساسی دست به گریبان است و هیچ عاملی باعث ایجاد این مشکل نمی باشد، مگر خود انسان.در این راستا شهر رانکوه هم از این قائده مستثنی نیست. 

عکسهای زیر نمونه بارز از تخریب منابع طبیعی می باشد که ابتدا با دفع غیر اصولی و غیر بهداشتی زباله های شهری توسط شهرداری رانکوه شروع شد به طوریکه این منطقه((چوره-CHOREH))  زمانی که محل چرای اسبان ایلخی بود اکنون تبدیل شده به زباله دانی بزرگ.جالب اینجاست که  در این زمینه هم به شورای شهر و هم به شهرداری از طرف شهروندان تذکر داده شده است ولی شهرداری کماکان به تخلیه زباله در این منطقه ادامه می دهد.

 

 

((بقیه در ادامه مطلب)) 


 

تخریب منابع طبیعی همچنان ادامه یافت ولی به روش دیگر.این بار مسایل مادی و سودهای اقتصادی باعث از بین رفتن منابع طبیعی گردید.حالا بعد از گذشت سه سال، دیگر اثری از ((چوره-CHOREH)) که یک زمانی محل بازی کودکان و تفریح نوجوانان و ورزش و درس خواندن جوانان بود، نیست.واین منطقه با تمام خصوصیات بارزو زیبایی که داشت به خاطره ها پیوست و اکنون این عکسها و تعریف خاطره ها روشن کننده یاد این منطقه در ذهن ماست.

عکسهای زیر این منطقه زیبا را قبل و بعد از تخریب نشان می دهد.

قبل از تخریب

 

درحال تخریب

 

بعد از تخریب