بررسی و تحلیل وضع دهقانی و کارگری در شهرستان رودسر(قسمت سوم-پایان)
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

بررسی و تحلیل وضع دهقانی و کارگری در شهرستان رودسر

بهره کشی نوجوان و جوان و کم زمیندار ان سامان(اشکورات،گورج،امام و سمام) توسط مالکان باغ فندق، باغ گردو،باغ گل گاوزبان وگندمزارها در بهار و تابستان وپاییز بیانگر درد دیگری از وضع مردم اطراف رودسر هست که بیان آن خوانندگان، یا آنهایی که قبلا با چنین وضع تاسفباری روبرو شده اند، نوعی شکنجه روحی همراه دارد.

وانگهی در اشکورات،گورج و امام کارگران نوجوان وجوان با روزی 15 تا 20 تومان حقوق در مورد بهره کشی مالکان و فئودالهای محلی قرار میگیرند.کم کاری کارگران مساوی بااخراج،آزار وتنبیه توسط سر کارگر یا مباشرارباب ویا کسی که باغهای فندق و گردو را ز ارباب"مخته"کرده تا محصول را برایش آماده کند همراه است.

((بقیه در ادامه مطلب))


روزنامه امت در صفحه 5 شماره 63 خود به تاریخ 11/4/1359 تحت عنوان "شکست توطئه فئودالها علیه روستائیان رودسر در امام مینویسد (...نزدیک به یک قرن است فئودالها در این منطقه حکومت میکنند و دوران برده داری را در اشکال زندگی امروز تداوم بخشیده اند.کشاورزان علاوه بر کشاورزی و دام داری برای ارباب،به بیگاری نیز باید کشیده شوند.از جمله ساختن پل، خانه ، قنوات و اوردن هیزم برای ارباب.بعد از پیروزی انقلاب کشاورزان محروم منطقه امیدوار بودند ریشه این علفهای هرز، از زمین کنده شود ولی دیدیم بعد از پیروی انقلاب در اثر همان سیاست غلط دولتمردان، زالوای نیمه جان دوباره جان گرفتند...).

علاوه براین کارگران بطور جمعی در کارخانه های کوچک شهرستان رودسر مانند چاپخانه ها،کارخانه یخ سازی،کارخانه های برنجکوبی و چوب بری با کم و کیفی خاص خود مورد بهره کشی قرار گیرند.

آیا بهره کشی و استثمار ظالمانه در ده وشهر ما و همه جای گیلان و ایران جز دریک نظام شوم وبی رحم سرمایه داری و فئودالی(طبقاتی) می تواند باشد.در جامعه فعلی ما با توجه به قیام توده های زحمتکش و ریخته شدن خون هزاران جوان، بازتمامی مشخصات یک نظام سرمایه داری و فئودالی را محفوظ می بینیم ، وتا زمانی که استقراربند(ج) تحکیم نیافته ، و بازرگانی خارجی ملی نگردیده زندگی همچنان به کام اقلیت استثمارگر شیرین است.در چنین شرایط باند حامیان سرمایه داری جهانی و جاده صاف کنان آمریکا تلاش میکنند تا خلقهای ایران و توده های زحمتکش را از آگاهی باز دارندو حرکت ضدسرمایه داری و ضد فئودالی ودر نهایت ضد امپریالیستی خلقها را از دور مبارزات خارج نمایند وبا شعار باران خواستیم سیل آمد،به مردم زحمتکش بگویند اشتباه کردیم انقلاب کردیم.

با توجه به این تحلیل مختصر و کوتاه از وضع زندگی زحمتکشان در شهرستان رودسرکه بیان درد و وضع زحمتکشان همه شهرهای گیلان و جای جای خاک ایران می تواند باشد،وظایف دست اندرکاران امور مملکتی است که منافع به حق مردم زحمتکش ما رامد نظر داشته و با کوتاه داشتن دست توطئه گران سرمایه دار فئودال، انقلاب را برپا واستوار دارند.

این وظیفه هریک ماست که ضمن بیان خواسته های توده های زحمتکش و خلقهای تحت ستم،آگاهی و اتحاد در آنها، علیه سرمایه داری و فئودالیسم و رسوا کردن حامیان سیاسی شان نهایت سعی و کوشش خود را مبذول داریم.

مصطفی علی اکبری-نشریه گیلکی دامون-دوره دوم-سال دوم-شماره 1-تاریخ جمعه اول خرداد1360