زیبایی های شبخوسلات
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شبخوسلات

گردنه عروس(ابوذر) 

این گردنه درمسیر ارتباطی روستاههای جیرگوابر وجورگوابرو... به شبخوسلات قراردارد.این جاده در تابستان ۵٨ احداث شد.ازآنجایی که اسم راننده بولدزرسازنده این جاده ابوذر بود،این گردنه به نام "گردنه ابوذر" نامیده می شد.ا ین جاده در سال ۶٨بازسازی گردید.به دلیل منظره زیبا ودلنشین که این گردنه دارد،ازطرف گروه فیلمبرداری مجالس عروسی مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل،این گردنه به نام"گردنه عروس"تغییر نام یافت.

 

تپه قلعه کوتی