تابستان آمد ...
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳٠ خرداد ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

تابستان آمد . تابستان آمد با گرمایش.تابستان آمد با زیبای هایش . تابستان آمد با میوه هایش، با هلوی زرد خراسا نش، با بستنی های خام محلی اش با عطر و بوی گل چای اش، تابستان آمد با خاطرات تعطیلی مدارسش با فوتبال و بازی های کودکان در کوچه پس کوچه های شهرش. تابستان آمد با هیا هوی کودکان در آبتنی(شناکردن) در  پیلا سنگ طله اش .تابستان آمد فقط با یاد  مهربانی ها و دوستی ها و محبت هایش . تابستان آمد با مهر محبت هایی از نوع آن مهر محبتهایی که محمد امید فارغ از مدرسه به این کره اسب زیبا دارد .تابستان آمد باحال و روز هایی از نوع آن حال و روزی که محمد امید ما با این ماشین طبیعت گردی دارد. فرا رسیدن تابستان را برای تمامی شما دوستان آرزوی خیر و برکت دارم.