تولد حضرت علی (ع) و روز پدر مبارک باد
ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۳   کلمات کلیدی:

 

به جز از علی نباشد به جهان گره‌ گشایی             

                      طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن        

                   به جز او به زخم دل‌ها ننهد کسی دوایی

 ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم              

                    سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم  علی را                     

                     به خدا نبرده‌ای پی اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق                   

                   تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن          

                 تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر همچو "شهری" طلب مدد از او کن            

                که به جز علی نباشد به جهان گره‌گشایی

  (عباس شهری)

منبع:سایت شیفتگان یار

علی پا به این دنیا گذاشت و قلب عاشقان را محسور کرد و همگان را با انسانی آشنا کرد که پدر تمامی آفریدگان پروردگارش لقب گرفت. 

روزپدرمبارک