ضرب المثل شماره (1-21)

 

ضرب المثل: کاله گوشته شومئار نینه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

ترجمه : گوشت خام (از قصابی آورده ) را مادر شوهر نبیند.

 توضیح: مبادا که مادرشوهرگوشت از بازار آورده را ببیند،گوشت پخته درخورشت خود را کمتر می نمایاند و مادر شوهر اعتراض می کند که آن همه گوشت چی شد.

--------------------------------------------------

ضرب المثل شماره (2-21)

 

ضرب المثل: شیطون مَلاخونه شودبو، این ملا خونه جی مَه  د بو.(ضرب المثل گالشی) 

 

ترجمه : شیطان به مکتبخانه داشت می رفت ،این از مکتبخانه داشت می آمد.

توضیح: دوپا هم از شیطان پیشتر است، به شیطان درس می دهد.

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (3-21)

 

 

 

ضرب المثل: دوز یه را (راه) شونه ، دیل هزار را( راه).

(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : دزد به یک راه می رود ، دل به هزار راه.

 

 توضیح: مال باخته به همه بد گمان می شود،

مالت را محکم نگه دار و ... .

-----------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (4-21)

 

 

 

ضرب المثل: تی چراغ ده امه تاریکی دنتاوه.(ضرب المثل گالشی) 

 

 

 

ترجمه : چراغ تو دیگربه تاریکی ما نمی تابد.

 

 توضیح: گوشه چشمی به ما نداری،استفاده ات دیگر به ما نمی رسد.

-------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (5-21)

 

 

 

ضرب المثل: هچی پلا خونه ، گوروش هزارتومانی زنه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : پلو خالی می خورد ، آروغ(گوارش) هزار تومانی می زند.

 

 توضیح: آه در بساط ندارد و ادعا های عجیب و غریب می کند،

ترب می خورد،آروغ قیمه می زند.

---------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (6-21)

 

 

 

ضرب المثل: محله موجه دیل شاده ، خونه خراب.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : دل محله گرد شادمان است ،خانه (اش) ویران.

 

 توضیح: زنانی که به خانه همسایگان می روند و وراجی می کنند،دل آنان از وراجی شاد است وخانه شان آشفته و ویران.

-------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (7-21)

 

 

 

ضرب المثل: عروس خانه خبری نیه، داماد خانه دیمبله دیمبو.(ضرب المثل غرب گیلان) 

 

 

 

ترجمه : خانه عروس خبری نیست ، خانه داماد صدای دایره و دمبک است.

 

 توضیح: کنایه از عشق و امید یکطرفه،عشق یکسره مایه دردسره.

--------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (8-21)

 

 

 

ضرب المثل: سیل(لا) همش خیک نبنه، یه دفم خرس ابنه.(ضرب المثل شرق گیلان) 

 

 

 

ترجمه : سیل همیشه خیک (پنیر و روغن)نمی آورد،یک بارهم خرس می آورد.

 

 توضیح: این قدرخوشبین مباش،چشته خور شدی ها،خطر یک بار رو می کند.

----------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (9-21)

 

 

 

ضرب المثل: پیله پا و کوچی کفش؟.(ضرب المثل غرب گیلان) 

 

 

 

ترجمه : پای بزرگ و کفش کوچک.

 

 توضیح: مقام باید با صاحب آن سازگار باشد،

رخش می باید که رستم را به میدان آورد.(هلالی)

------------------------------------------------

 

ضرب المثل شماره (10-21)

 

 

 

ضرب المثل: امره گاوه منستن دوشتن دره.(ضرب المثل غرب گیلان) 

 

 

 

ترجمه : ما را مثل گاو دارد می دوشد.

 

 توضیح: از ما کار می کشد،ما را استثمارمی کند،شیره ما را می کشد.

-----------------------------------------------

 

منبع: فرهنگ مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم

 

 

 

محمود پاینده لنگرودی