شهادت جانباز سرفراز حسام الدین هادی نژاد تسلیت باد
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

شعر زیر تقدیم به جانباز شهید حسام الدین هادی نژاد که مظلومانه زیست و مظلومانه به شهادت رسید.

 


منبع: وبلاگ استقلال رانکوه

از تلاطم تا سکون

از معیت تا بدون

یک ثانیه است

از نفس تا ارتحال

از قفس تا گشایی پر وبال

کمتر از یک ثانیه است

این فقط جانباز می داند و بس.

می نخورده کی توانی وصف مستان را کنی

گر سوالی است زمستی

تو زجانباز بپرس

این فقط جانباز می داند و بس.

گفتنش با طعنه بالت هم شکست

زد لبخند با غرور

ایستاد چون کوه

اما

کوه نور

گفت گر مست خداوند شوی

بهر پرواز نداری نیازی

به هیچ بال و پری

این فقط جانباز می داند وبس.

گفتنش گو فرق خود با یک شهید

گفتا هیچ

من دراین دنیا

او هم درهمین نزدیکی است

او بنوشید زآب

ولی من همچون مقنی

که به آب هم نرسید

این فقط جانباز می داند وبس

لیک او تا که شنید

نام شهید

همچو مهتاب

ستاره گریید

از عذاب ترکش اندر جان خود شکوه نکرد

گریه اش این بود

موشک ازچه این تنم را همچو گل پرپر نکرد ؟

از جواب این یکی جانباز هم مانده است

این فقط جانباز می داند وبس.

منبع