تخریب منابع طبیعی رانکوه-منطقه چوره(CHOREH)
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

تخریب منابع طبیعی یک مشکل ساده و تازه نیست که امروزه ،در زندگی بشرپدید آمده باشد.مدتهاست که انسان با این مشکل اساسی دست به گریبان است و هیچ عاملی باعث ایجاد این مشکل نمی باشد، مگر خود انسان.در این راستا شهر رانکوه هم از این قائده مستثنی نیست. 

عکسهای زیر نمونه بارز از تخریب منابع طبیعی می باشد که ابتدا با دفع غیر اصولی و غیر بهداشتی زباله های شهری توسط شهرداری رانکوه شروع شد به طوریکه این منطقه((چوره-CHOREH))  زمانی که محل چرای اسبان ایلخی بود اکنون تبدیل شده به زباله دانی بزرگ.جالب اینجاست که  در این زمینه هم به شورای شهر و هم به شهرداری از طرف شهروندان تذکر داده شده است ولی شهرداری کماکان به تخلیه زباله در این منطقه ادامه می دهد.

 

 

((بقیه در ادامه مطلب))