تصاویری از شبخوسلات
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شبخوسلات

 

1) نمای شبخوسلات در زمستان سال 1364

 2) نمای شبخوسلات در تابستان سال 1369

 

3) نمای شبخوسلات در بهار سال 1384


 
کارخانه چایسازی برگ چین
ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شبخوسلات ،کارخانه چایسازی

 

این کارخانه از نظر معماری در بین کار خانه های چایسازی شمال بی نظیر است ومی توان آن را به عنوان سمبول شبخوسلات درنظرگرفت.

ساخت این کار خانه از سال 1337 توسط خانواده قاسم زاده شروع ودر سال 1342با نام کار خانه چایسازی قاسم زاده به بهره برداری رسید.

 این کارخانه هم اکنون با نام کارخانه چایسازی برگ چین فعالیت می کندومالک آن آقای کریملومی باشد.